ที่มาขององค์กร

มูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์ เป็นมูลนิธิทางการศึกษาซึ่งได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องกับทางกระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการทางการศึกษาสำหรับเยาวชนไทย โดยการประสานและทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถาบัน เอ็ดยูเคขั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (EduDee) ในการดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา นอกจากนี้มูลนิธิยังได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากองค์กรด้านการศึกษาในประเทศต่างๆ และมูลนิธิทางการศึกษาซึ่งไม่มุ่งหาผลกำไรในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 เข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (Student Exchange Program)

บริการของเรา

Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone