Related Resources

ออแพร์คืออะไร

โครงการออแพร์เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยความร่วมมือของรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์จะอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกันเป็นระยะเวลา 1-2 ปี ด้วยวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน ประเภท J-1 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา ออแพร์จะมีรายได้ประมาณ 300,000 บาทต่อปี โดยได้รับรายได้ 195.75 เหรียญสหรัฐต่อสัปดาห์จากการทำงานดูแลเด็กๆของครอบครัวอุปถัมภ์ อีกทั้งยังได้รับทุนการศึกษา 500$ ต่อปี ในการเลือกเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่ต้องการเรียนได้  ในระหว่างปีออแพร์จะมีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและโอกาสในการท่องเที่ยวทั่วอเมริกาอย่างปลอดภัย 

ถ้าคุณรักในการดูแลเด็ก  ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพิ่มประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศและมีความสนใจในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่าง การเป็นออแพร์ถือเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่นอกจากคุณจะได้ค้นพบตัวเองแล้ว คุณยังจะได้ครอบครัวหลังที่สองอีกด้วย

เป็นออแพร์ ดีอย่างไร

การเข้าร่วมโครงการออแพร์นั้น ถือเป็นประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตของใครหลายคน เพราะนอกจากจะได้โอกาสไปใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยมากแล้ว ออแพร์ยังได้รับโอกาสอีกมากมายตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ขึ้นอยู่กับว่าจุดประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการออแพร์ของแต่ละคนนั้นคืออะไร รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นประโยชน์ที่ออแพร์ทุกคนจะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ 1-2 ปี 

 • โอกาสอาศัยและเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันอย่างใกล้ชิดกับครอบครับอุปถัมภ์
 • โอกาสทำงานสร้างรายได้ตลอดปีให้กับตนเอง 
 • โอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้สามารถใช้ได้จริงสำหรับการทำงานในอนาคต
 • โอกาสสร้างมิตรภาพใหม่ๆกับเพื่อนออแพร์ที่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก
 • โอกาสท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาในราคาประหยัด
 • โอกาสในการพัฒนาบุคลิกภาพตัวเองและเสริมสร้างความมั่นใจ
 • โอกาสในการเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาของอเมริกา ด้วยความสนับสนุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและครอบครัวอุปถัมภ์
 • โอกาสในการเพิ่มประวัติการทำงาน การเรียนในต่างประเทศบนใบสมัครงานของคุณสำหรับการสมัครงานในอนาคต

แน่นอนว่าออแพร์แต่ละคนจะได้รับประสบการณ์และโอกาสที่แตกต่างกันแม้ว่าคุณจะเดินทางพร้อมกับเพื่อนออแพร์คนอื่นก็ตาม ประสบการณ์การเป็นออแพร์จึงถูกเรียกว่า Unique experience ที่แตกต่างจากโครงการอื่นๆโดยสิ้นเชิง ประสบการณ์การเป็นออแพร์ครั้งหนึ่งในชีวิตจะเป็นประสบการณ์ที่สร้างโอกาสและประโยชน์ให้คุณได้อีกมากมายเกินกว่าที่คุณจะคาดหวังไว้ เมื่อคุณสำเร็จโครงการแล้ว คุณจะได้ค้นพบความเป็นคนใหม่ในตัวคุณ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 20-26 ปี
 • จบคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะพยาบาล หรือเป็นออแพร์มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์การดูแลเด็กอย่างน้อย 2 ประสบการณ์ รวมทั้งสองประสบการณ์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 500 ชั่วโมง (ชั่วโมงจากการฝึกงาน สามารถนับได้)
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี
 • มีใบขับขี่รถยนต์ในไทย
 • สอบผ่านการวัดระดับภาษาอังกฤษจากเจ้าหน้าเอ็ดยูดี (Speaking Test)
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของออแพร์
 • ดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆ
 • ดูแลกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เช่น ทำความสะอาดเสื้อผ้า ดูแลความสะอาดบริเวณห้องนั่งเล่น
 • เตรียมอาหาร ของว่างให้เด็ก
 • สามารถขับรถรับ-ส่งเด็กๆไปโรงเรียนหรือทำกิจกรรมนอกบ้านได้ หากครอบครัวอเมริกันต้องการ

ตามข้อกำหนดของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ออแพร์จะทำงานไม่เกิน 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีวันหยุด 1 ½ – 2 วัน ต่อสัปดาห์และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ติดกันอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการออแพร์

ค่าใช้จ่ายโครงการออแพร์

ออแพร์ที่ได้รับการคัดเลือกจากครอบครัวอเมริกัน จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเรื่อง ตั๋วเครื่องบินไป-กลับไทยสหรัฐอเมริกาฟรี ค่าเข้าร่วมการปฐมนิเทศที่คอนเนตทิคัต อาหาร ที่พักตลอด 3 วันและค่าเดินทางจากนิวยอร์กไปบ้านครอบครัวของเรา ออแพร์ทุกคนเข้าร่วมโครงการจะได้รับประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุขั้นพื้นฐานตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ

ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่ ออแพร์ต้องรับผิดชอบเองได้แก่

 • ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 3,000 บาท (ชำระหลังจากแมชต์)
 • ค่าดำเนินงานโครงการออแพร์ 45,000 บาท (ชำระหลังวีซ่าผ่าน)
 • ใบรับรองประวัติอาชญากรรม
 • ค่าตรวจสุขภาพ (ต้องตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลเท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า $160 + Sevis fee 35$
 • Pocket Money ประมาณ $200
 1. ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์

เราเข้าใจดีว่าการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการออแพร์เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้สมัครออแพร์ทุกคน แต่ละคนอาจใช้เวลาในเตรียมตัวที่แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่เอ็ดยูดีจะคอยให้ความช่วยเหลือออแพร์ของเราทุกคนตั้งแต่การเตรียมคุณสมบัติ การกรอกเอกสาร การทำใบสมัครออนไลน์ แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษ การสัมภาษณ์กับโฮสแฟมิลี่ การเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์วีซ่าและการเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง เพื่อให้ออแพร์มีความพร้อมมากที่สุดก่อนเดินทางไปอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาตลอด 1-2 ปี
ออแพร์ทุกคนจะมี 3 ช่วงเวลาสำคัญสำหรับการเข้าร่วมโครงการออแพร์ ดังต่อไปนี้

 1. ช่วงการเตรียมตัวทำใบสมัครออแพร์
  1.1 ลงทะเบียนฟังข้อมูลโครงการพร้อมทดสอบภาษาอังกฤษและสอบวัดทัศนคติโดยเจ้าหน้าที่ของเอ็ดยูดี
  1.2 ทำคุณสมบัติให้ครบถ้วน ตามที่แจ้งในคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์
  1.3 กรอกใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วนรวมถึงลงภาพเกี่ยวกับประสบการณ์ดูแลเด็กและครอบครัว
  1.4 ส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการออแพร์
  สำเนาใบขับขี่ไทย
  สำเนาพาสปอร์ต (มีอายุเหลืออย่างน้อย 2ปี)
  สำเนาทรานสคริป (ใบเกรด) ฉบับภาษาอังกฤษ
  ใบรับรองประวัติอาชญากร (ขอหลังจากแมชต์กับโฮสแฟมิลี่)
  ใบรับรองอ้างอิงการดูแลเด็ก 2 ใบ
  ใบรับรองตัวบุคคล 1 ใบ
  1.5 ทำวิดิโอพรีเซนต์ตนเองไม่เกิน 3 นาที
 2. ช่วงการสัมภาษณ์และคัดเลือกครอบครัวอเมริกัน (โฮสแฟมิลี่) ที่เหมาะสมกับคุณ
 3. ช่วงการขอวีซ่าและเตรียมตัวออกเดินทาง
  3.1 ชำระค่าโครงการออแพร์และค่าวีซ่า
  3.2 เข้าร่วมเวิร์คชอปสำหรับก่อนการขอวีซ่า
  3.3 เข้าร่วมเวิร์คชอปสำหรับการเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง
 4. รับตั๋วเครื่องบินเพื่อออกเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา
 
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone