EduDee – Summer camp ณ โรงเรียน Ecole Nouvelle De La Suisse Romande

สถาบันเอ็ดยูดีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน Ecole Nouvelle De La Suisse Romande เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรแกรมศึกษาระยะสั้นช่วงปิดภาคเรียนที่ทางโรงเรียน Ecole Nouvelle De La Suisse Romande จัดขึ้น ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

โรงเรียน Ecole Nouvelle De La Suisse Romande ตั้งอยู่ที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดทำการตั้งแต่ปี 1906 และยังเป็นโรงเรียนที่ ในหลวงรัชกาลที่ 8 และในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเคยศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2478 – 2488 สำหรับนักเรียนผู้มีความสนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้! – 30 เมษายน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone