มูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ International Program (US Dual Diploma) ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒​

มูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์ ได้รับเกียรติจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒​ ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลโครงการ International Program (US Dual Diploma) แก่นักเรียนในงานประชุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางมูลนิธิขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ดร.กรวิทย์ เลิศศิริโชติ และคุณครูผู้ประสานงานทุกท่านที่ช่วยประสานงานและให้โอกาสมูลนิธิได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ สำหรับท่านที่สนใจศึกษาข้อมูลโครงการเพิ่มเติม คลิก

Gallery

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone