บรรยากาศการสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนหอวัง

สถาบันเอ็ดยูดีได้มีการจัดสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนไปเมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนหอวัง โดยในวันสอบมีนักเรียนจากโรงเรียนหอวังและจากหลากหลายโรงเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมสอบชิงทุนเป็นอย่างมาก

นักเรียนพร้อมสอบชิงทุน
Mr. Kurt Van Zyl, Director of Your Education, New Zealand

หลังจากการสอบชิงทุนในช่วงเช้า สถาบันได้มีการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจ โดยระหว่างการประชุมสถาบันได้รับเกียรติจาก Mr. Kurt Van Zyl, Director of Your Education, New Zealand มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในฐานะทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศนิวซีแลนด์ อีกทั้งยังมีรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยนเอ็ดยูดีที่เพิ่งประสบความสำเร็จจากโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกามาร่วมแชร์ประสบการณ์ 10 เดือนเต็มในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนอีกด้วย

ผู้บรรยายคุณยศวัจน์ ศิริดิษยพงษ์
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone