ขั้นตอนการสมัคร

ศูนย์สอบส่วนกลาง (กรุงเทพ)

ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค /
ศูนย์สอบในโรงเรียน

กรอกใบสมัครสอบ คลิ๊ก

กรอกใบสมัครสอบที่คุณครูผู้ประสานงานประจำโครงการที่โรงเรียน

ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท สามารถชำระได้ที่

บัญชี มูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์

เลขบัญชี 063-046149-9 ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอกมัย

และส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบมาที่ Line: @edudeethailand หรือ Email: info@edudee.co.th

ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท สามารถชำระได้ที่

บัญชี มูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์

เลขบัญชี 063-046149-9 ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอกมัย

และส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบมาที่ Line: @edudeethailand หรือ Email: info@edudee.co.th

สถาบันเอ็ดยูดีจะส่งอีเมลแจ้งกำหนดการสอบให้นักเรียนได้รับทราบ 1 วันก่อนถึงวันสอบ (ส่งไปยังอีเมลที่นักเรียนกรอกเข้ามาในใบสมัครสอบ)

สถาบันเอ็ดยูดีหรือคุณครูผู้ประสานงานประจำโครงการที่โรงเรียนจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการสอบให้นักเรียนได้รับทราบ 1 วันก่อนถึงวันสอบ

นักเรียนผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน พร้อมนำเครื่องเขียน บัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชนมาเพื่อแสดงตนที่หน้าห้องสอบ

นักเรียนผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน พร้อมนำเครื่องเขียน บัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชนมาเพื่อแสดงตนที่หน้าห้องสอบ

นักเรียนที่เข้าร่วมสอบที่ศูนย์สอบส่วนกลางจะประกาศผลสอบทันทีหลังสอบ

นักเรียนที่สอบที่ศูนย์สอบภูมิภาคหรือโรงเรียนต่างๆ จะประกาศผลสอบภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันสอบ

นักเรียนที่มีผลสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด จะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูลโครงการตามวันและเวลาที่กำหนด พร้อมแจ้งขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

นักเรียนที่มีผลสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด จะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูลโครงการตามวันและเวลาที่กำหนด พร้อมแจ้งขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ :

1. ค่าธรรมเนียมการสอบโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่ได้ชำระมาแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี และสถาบันเอ็ดยูดีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันสอบและสถานที่สอบตามความเหมาะสม
2. นักเรียนที่สอบออนไลน์จะต้องสอบข้อสอบที่ศูนย์สอบอีกครั้งเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่สถาบัน)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone