สิ่งที่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมโครงการ

 • ค่าธรรมเนียมโครงการเพื่อศึกษา ณ ต่างประเทศ 1 ปีการศึกษา
 • การประชุมให้ข้อมูลผู้ปกครองและนักเรียนก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
 • การประสานงานและการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
 • ดูแลนักเรียนทุกท่านด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูง และเคยใช้ชีวิตที่ต่างประเทศจริง 
 • โปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
 • หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ Writing Clinic ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนให้กับนักเรียนทุกคน
 • ค่ายเตรียมความพร้อม และ Workshop ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น Group Discussion, Role play, Seminar, Case study และ Game
 • ดำเนินการด้านวีซ่า ช่วยประสานงานและดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบิน รวมถึงการประสานงานต่างๆให้นักเรียน
 • การปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองก่อนออกเดินทาง
 • คู่มือนักเรียนและข้อมูลจำเป็นที่ควรทราบสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนก่อนออกเดินทาง
 • รับเสื้อของโครงการก่อนออกเดินทาง
 • การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • จัดหาเจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง นักเรียนที่สนามบินเมื่อถึงต่างประเทศ
 • พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ผ่านการคัดเลือกจากองค์กรแลกเปลี่ยนฯ/มูลนิธิ
 • ดูแลและให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างเข้าร่วมโครงการที่ต่างประเทศ
 • ประสานงานการลาพักการศึกษาและให้คำแนะนำเมื่อสิ้นสุดโครงการ
 • ประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาและจบโครงการ
 • จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ แนะแนวการศึกษาต่อ ทุนและโอกาสต่างๆ ให้กับนักเรียนทุกท่านเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์
 • จัดกิจกรรม Reunion เลี้ยงต้อนรับให้กับนักเรียนทุกคน
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone