เอ็ดยูดีจัดสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา

สถาบันเอ็ดยูดีได้ทำการจัดสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกาให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU)โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนไทยและสหรัฐอเมริกากับทางมูลนิธิ PAX แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยสถาบันเอ็ดยูดีเป็นตัวแทนในประเทศไทย

นักเรียนฟังข้อมูลก่อนเริ่มทำการสอบ

นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจในการสอบในวันนี้มาก นักเรียนผู้สอบผ่านเกณฑ์ สถาบันจะเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังข้อมูลอีกครั้งในวันที่ 28 กรกฎาคม นี้ ทางสถาบันต้องขอขอบพระคุณคุณครูผู้ประสานงานโครงการที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดสอบครั้งนี้ด้วยค่ะ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone