นักเรียนแลกเปลี่ยนปี 2019-2020 (กลุ่ม 2) สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

นักเรียนแลกเปลี่ยนเอ็ดยูดี ปี 2019-2020 สัมภาษณ์วีซ่าผ่านทุกคนแล้ว สถาบันขอแสดงความยินดีกับน้องๆอีกครั้งกับอีกก้าวของความสำเร็จของนักเรียนทุกคน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone