บรรยากาศการประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการทุนแลกเปลี่ยน

สถาบันเอ็ดยูดีได้มีการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการทุนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกาแก่ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งการประชุมเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักกิจการการศึกษาและวัฒนธรรมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สถาบันเอ็ดยูดีขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจและลงทะเบียนให้บุตรของท่านเข้าร่วมโครงการกับเรา

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone