ประชุมให้ข้อมูลโครงการทุนแลกเปลี่ยน (รอบส่วนกลาง)

สถาบันเอ็ดยูดีได้มีการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการทุนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกาแก่ผู้ปกครองและนักเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งการประชุมเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักกิจการการศึกษาและวัฒนธรรมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สถาบันเอ็ดยูดีขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ผู้ประสานงานโครงการฯ ท่านผู้ปกครองและนักเรียนจากหลากหลายโรงเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและให้ความไว้วางใจให้บุตรของท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับสถาบัน

ติดตามข่าวอัพเดทจาก Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/edudee.th

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone