ประชุมให้ข้อมูลโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมานี้ สถาบันเอ็ดยูดีจัดประชุมให้ข้อมูลโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนแก่นักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์และผู้ปกครอง ตามระเบียบข้อบังคับของสำนักกิจการการศึกษาและวัฒนธรรมและองค์กรในต่างประเทศ

ซึ่งการประชุมได้มีการชี้แจ้งถึงที่มาโครงการ กฏระเบียบของการเข้าร่วมโครงการและการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเดินทางในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนและอื่นๆอีกมากมายที่จะช่วยประกอบการตัดสินใจแก่ผู้ปกครองทุกท่าน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone