พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาแห่งรัฐนิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ ประเทศแคนาดา โรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำของไทย และ มูลนิธิ Education Exchange Foundation

มูลนิธิ Education Exchange Foundation ร่วมกับสถาบันเอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (EduDee) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาเยาชนไทยให้เป็นพลเมืองโลก ผ่านการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาสำหรับเยาวชนไทย หรือโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ได้จัดพิธีสถาปนาความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันผ่านโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา กับ เขตพื้นที่การศึกษาแห่งรัฐนิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ ประเทศแคนาดา (Newfoundland and Labrador)

โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษาชั้นนำจากทั่วประเทศกว่า 80 โรงเรียนได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (Memorandum of Understanding – MOU) โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ไทยและแคนาดา เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ณ.โรงแรม Amari Don Muang Airport

ประเทศแคนาดาถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคุณภาพด้านการศึกษาสูงระดับโลก อีกทั้ง Newfoundland and Labrador ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในอเมริกาเหนือ คุณ Mark Ward ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาแห่งรัฐนิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ ประเทศแคนาดา (Newfoundland and Labrador)
มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือข้อตกลง Memorandum of Understanding – MOU นี้

โดยจุดมุ่งหมายของบันทึกความเข้าใจนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาแห่งรัฐนิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ ประเทศแคนาดา(อังกฤษ: Newfoundland and Labrador), และโรงเรียนชั้นนำจากภูมิภาคต่างๆในประเทศไทย โดยความร่วมมือของ มูลนิธิเอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์ ฟาวน์เดชั่น (Education Exchange Foundation) ในการฐานะผู้ประสานงานท้องถิ่นและตัวแทนอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เพื่อจุดหมายของความร่วมมือและการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนข้ามวัฒนธรรมอันจะก่อประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่เยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมโลกในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม www.edudee.co.th

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook เพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊ก

Gallery

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone