สนามสอบโรงเรียนในความร่วมมือ (MOU)

โรงเรียนสงวนหญิง

กำหนดการสอบออนไลน์
วันสอบ : วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566
สอบ : 10.00 – 12.00 น.
ลิงค์ข้อสอบ : เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลลิงค์ข้อสอบให้นักเรียน 1 วันก่อนถึงวันสอบ
ค่าธรรมเนียมการสอบ : 100 บาท
สมัครสอบที่ : กรอกใบสมัครสอบที่เว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการสอบตรงกับสถาบันเอ็ดยูดีตามขั้นตอนการสมัครสอบค่ะ

โรงเรียนตากพิทยาคม

กำหนดการสอบออนไลน์
วันสอบ : วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566
สอบ : 10.00 – 12.00 น.
ลิงค์ข้อสอบ : เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลลิงค์ข้อสอบให้นักเรียน 1 วันก่อนถึงวันสอบ
ค่าธรรมเนียมการสอบ : 100 บาท
สมัครสอบที่ : กรอกใบสมัครสอบที่เว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการสอบตรงกับสถาบันเอ็ดยูดีตามขั้นตอนการสมัครสอบค่ะ

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

กำหนดการสอบออนไลน์
วันสอบ : วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566
สอบ : 10.00 – 12.00 น.
ลิงค์ข้อสอบ : เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลลิงค์ข้อสอบให้นักเรียน 1 วันก่อนถึงวันสอบ
ค่าธรรมเนียมการสอบ : 100 บาท
สมัครสอบที่ : กรอกใบสมัครสอบที่เว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการสอบตรงกับสถาบันเอ็ดยูดีตามขั้นตอนการสมัครสอบค่ะ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี

กำหนดการสอบ
วันสอบ : วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566
สอบ : 16.00 – 17.30 น.
ถานที่สอบ : ห้อง 111 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ค่าธรรมเนียมการสอบ : 100 บาท
สมัครสอบที่ : กรอกใบสมัครสอบที่เว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการสอบตรงกับสถาบันเอ็ดยูดีตามขั้นตอนการสมัครสอบค่ะ

โรงเรียนอนุกูลนารี

กำหนดการสอบ
วันสอบ : วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566
สอบ : 15.30 – 16.30 น.
ถานที่สอบ : ห้อง 631 อาคาร 6 ชั้น 3 
ห้องพัฒนาสมรรนะนักเรียน
ค่าธรรมเนียมการสอบ : 100 บาท
สมัครสอบที่ : กรอกใบสมัครสอบที่เว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการสอบตรงกับสถาบันเอ็ดยูดีตามขั้นตอนการสมัครสอบค่ะ

โรงเรียนอัสสัมชัญ

กำหนดการสอบ (รอบสอบส่วนกลาง)
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566
สอบและประชุม : 8.00 – 12.30 น.
ถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าธรรมเนียมการสอบ : 250 บาท
สมัครสอบที่ : กรอกใบสมัครสอบที่เว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการสอบตรงกับสถาบันเอ็ดยูดีตามขั้นตอนการสมัครสอบค่ะ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

กำหนดการสอบ (รอบสอบส่วนกลาง)
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566
สอบและประชุม : 8.00 – 12.30 น.
ถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าธรรมเนียมการสอบ : 250 บาท
สมัครสอบที่ : กรอกใบสมัครสอบที่เว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการสอบตรงกับสถาบันเอ็ดยูดีตามขั้นตอนการสมัครสอบค่ะ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

กำหนดการสอบ
วันสอบ : วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566
สอบ : 15.00 – 16.00 น.
สถานที่สอบ : เจ้าหน้าที่หรือคุณครูผู้ประสานงานจะแจ้งห้องสอบอีกครั้ง
ค่าธรรมเนียมการสอบ : 100 บาท
สมัครสอบที่ : กรอกใบสมัครสอบที่เว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการสอบตรงกับสถาบันเอ็ดยูดีตามขั้นตอนการสมัครสอบค่ะ

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

กำหนดการสอบออนไลน์
วันสอบ : วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566
สอบ : 19.00 – 21.00 น.
สถานที่สอบ : เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลลิงค์ข้อสอบให้นักเรียน 1 วันก่อนถึงวันสอบ
ค่าธรรมเนียมการสอบ : 100 บาท
สมัครสอบที่ : กรอกใบสมัครสอบที่เว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการสอบตรงกับสถาบันเอ็ดยูดีตามขั้นตอนการสมัครสอบค่ะ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone