สนามสอบโรงเรียนในความร่วมมือ (MOU)

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

กำหนดการสอบ
วันสอบ : วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567
สอบ : 14.30 – 16.00 น.
ค่าธรรมเนียมการสอบ : 200 บาท
สมัครสอบที่ : กรอกใบสมัครสอบที่เว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการสอบตรงกับสถาบันเอ็ดยูดีตามขั้นตอนการสมัครสอบค่ะ

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

กำหนดการสอบ
วันสอบ : วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567
สอบ : 15.00 – 17.00 น.
ค่าธรรมเนียมการสอบ : 100 บาท
สมัครสอบที่ : กรอกใบสมัครสอบที่เว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการสอบตรงกับสถาบันเอ็ดยูดีตามขั้นตอนการสมัครสอบค่ะ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone