พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ไทย-นิวซีแลนด์-อเมริกา

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 สถาบัน EduDee ในฐานะผู้ดำเนินโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติและเป็นผู้ประสานงานท้องถิ่นประจำประเทศไทย ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาประเทศ ไทย-นิวซีแลนด์ -อเมริกา (Memorandum of Understanding) เพื่อสถาปนาความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับนักเรียนมัธยมศึกษาเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งเยาวชนของทั้ง 3 ประเทศ 

ทั้งนี้ทางนายแบรดลีย์ สมิธ (Mr. Bradley Smith) ประธานมูลนิธิ PAX และนายเคิร์ท แวน ซีล (Mr. Kurt van Zyl) ประธานสมาพันธ์องค์กรแลกเปลี่ยนแห่งประเทศนิวซีแลนด์ รวมถึงผู้อำนวยการ Your Education โดยความร่วมมือของนางสุจิตรา ลออนวล ประธานสถาบัน EduDee ซึ่งเป็นผู้ประสานงานท้องถิ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารจากโรงเรียนชั้นนำจากทุกภูมิภาคในประเทศไทยกว่า 80 เข้าร่วมในพิธีลงนามในครั้งนี้ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 8.30 น. และ 12.00 น.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone