เอ็ดยูดีร่วมงานประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สถาบันเอ็ดยูดีได้รับเกียรติจากทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ให้เข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครอง (ภาคเรียนที่ 2) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกาให้แก่ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่พลาดโอกาสในการสอบชิงทุนในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งในวันนั้นมีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความสนใจและสมัครสอบชิงทุนเป็นจำนวนมาก

สถาบันขอขอบพระคุณทีมฝ่ายบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการทุกท่านที่ให้การต้อนรับสถาบันเป็นอย่างดีเสมอมา

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone