ประชุมเตรียมพร้อมก่อนออกเดินศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันเอ็ดยูดีได้มีการนัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับมูลนิธิทางการศึกษา PAX ให้แก่ท่านผู้อำนวยการและอาจารย์ผู้ประสานงานโรงเรียนที่มีความร่วมมือโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนไทยและสหรัฐอเมริกา โดยการประชุมจัดขึ้น ณ โรงเรียนหอวัง ในวันที่พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone