สถาบันเอ็ดยูดีได้มีการจัดค่ายเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาเมื่อวันศุกร์ที่ 1-3 เมษายน ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลกรและสวัสดิกการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone