กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ EduDee รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2024-2025

กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ EduDee รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2024-2025 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-8 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ข้อมูล วิธีคิด วิธีการปฏิบัติตน สำหรับเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนก่อนออกเดินทางไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ

ติดตามภาพบรรยากาศกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิ้ก

Gallery

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone