ค่าใช้จ่ายโครงการออแพร์

ออแพร์ที่ได้รับการคัดเลือกจากครอบครัวอเมริกัน จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเรื่อง ตั๋วเครื่องบินไป-กลับไทยสหรัฐอเมริกาฟรี ค่าเข้าร่วมการปฐมนิเทศที่คอนเนตทิคัต อาหาร ที่พักตลอด 3 วันและค่าเดินทางจากนิวยอร์กไปบ้านครอบครัวของเรา ออแพร์ทุกคนเข้าร่วมโครงการจะได้รับประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุขั้นพื้นฐานตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ

ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่ ออแพร์ต้องรับผิดชอบเองได้แก่

  • ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 3,000 บาท (ชำระหลังจากแมชต์)
  • ค่าดำเนินงานโครงการออแพร์ 45,000 บาท (ชำระหลังวีซ่าผ่าน)
  • ใบรับรองประวัติอาชญากรรม 
  • ค่าตรวจสุขภาพ (ต้องตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลเท่านั้น)
  • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า $160 + Sevis fee 35$
  • Pocket Money ประมาณ $200
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone