สุภาษิตภาษาอังกฤษน่ารู้

1. a wolf in sheep’s clothing / หน้าเนื้อใจเสือ

2. an early bird / คนที่ตื่นแต่ไก่โฮ่

3. as like as two peas / เหมือนราวกับแกะ

4. as white as a sheet / หน้าซีดเหมือนไก่ต้ม

5. beat around (about) the bush / ชักแม่น้ำทั้งห้า

6. bite the hand that feeds one / เลี้ยงไม่เชื่อง

7. by hook or by crook / ไม่ได้ด้วยเล่ห์ เอาด้วยกล

8. call a spade a spade / ขวานผ่าซาก

9. cannot make (both) ends meet / ชักหน้าไม่ถึงหลัง

10. chicken-hearted / ใจปลาซิล  

11. cross one’s bridges before one comes to them / ตีตนก่อนไข้

12. cry one’s eyes (heart) out / (ร้องไห้) น้ำตาเป็นสายเลือด

13. cry wolf / เด็กเลี้ยงแกะ

14. eat one’s cake and have it (too) / จับปลาสอง

15. flight tooth and nail / สู้จนเย็บตา

16. hate somebody like poison / เกลียดเข้ากระดูกดำ

17. have a memory like a sieve / ได้หน้าลืมหลัง

18. have made one’s bed and have to lie in it / ก้มหน้ารับกรรมที่ก่อไว้

19. hide one’s light under a bushel / คมในฝัก

20. jump out of (from) the frying pan into the fire / หนีเสือปะจระเข้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone