เอ็ดยูดีเข้าพบผู้บริหารโรงเรียนสตรีสิริเกศ

สถาบันเอ็ดยูดี นำโดยคุณยศวัจน์ ศิริดิษยพงษ์ กรรมการผู้จัดการสถาบันฯ ได้เข้าพบท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนและอาจารย์จินต์ภาณี กองจินดา อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อเยี่ยมเยี่ยนและประชาสัมพันธ์ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนฯในภาคเรียนที่ 2

นักเรียนที่สนใจสมัครสอบชิงทุนฯ สามารถติดต่ออาจารย์จินต์ภาณี กองจินดา ได้ที่ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone