เอ็ดยูดีร่วมงานประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี

สถาบันเอ็ดยูดีได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ปีการศึกษาที่ 2 ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ นี้ โดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีได้มีการลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิ PAX ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone