เอ็ดยูดี จัด Student Online Application Workshop

เนื่องจากการทำ Student Online Application เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่ครอบครัวอุปถัมภ์จะเห็นเป็นสิ่งแรกและเลือกรับอุปถัมภ์นักเรียนทุนแลกเปลี่ยน ดังนั้นทางสถาบันจึงได้จัด Workshop ให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนของเรา ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยนออกเป็น 2 รอบ ซึ่งในวันนั้น ดร.วราวุธ หิรัญยศิริ อดีต Examiner ผู้ตรวจข้อสอบ IELTS เป็นผู้จัดทำ Workshop นี้และสอนการเขียน Student Online Application เป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดความประทับใจต่อครอบครัวอุปถัมภ์มากที่สุด

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone