Related Resources

สนามสอบส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)

สถาบันเอ็ดยูดีเปิดสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ปีการศึกษา 2024-2025 (รุ่น 10) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นม.3 – 5 หรือมีอายุ 15 – 18 ปี ณ วันที่เดินทาง (ตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนแลกเปลี่ยน) โดยจัดสอบที่ศูนย์สอบ นักเรียนผู้มีความสนใจในโครงการสามารถตรวจสอบกำหนดการสอบด้านล่างและกรอกใบสมัครสอบได้แล้ววันนี้

กำหนดการสอบส่วนกลาง (กรุงเทพ)
วันสอบ                 :   วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
ลงทะเบียน             :   8.30 น.
เวลาสอบ               :   8.45 – 10.00 น.
ประกาศผลสอบ       :   10.20 น.
สอบสัมภาษณ์         :   10.30 – 12.00 น.
สถานที่สอบ            :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ปิดรับสมัคร            :   13 ธันวาคม 2566

Days
Hours
Minutes
Seconds

ขั้นตอนการสมัครสอบ

กรอกใบสมัครสอบ
ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 063-046149-9
ชื่อบัญชี มูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์
(ต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครตรง Note ให้ชัดเจน)
ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบพร้อมแจ้งรอบสอบที่ต้องการ ได้ที่
Line: @edudeethailand หรือ Email: info@edudee.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone