ความน่าเชื่อถือขององค์กร โดยคุณบรรเจิด วณิชพุทธรักษา

ก่อนอื่นต้องยอมรับว่าผู้ปกครองส่วนมากทราบถึงประโยชน์และมีความต้องการให้บุตรหลานได้โอกาสไปเรียนรู้วิชาการและประสบการณ์ตรงในต่างประเทศกันทั้งนั้น

โดยส่วนมากผมจะเน้นหลักสำคัญคือเรื่องความปลอดภัยของลูกระหว่างอยู่ต่างประเทศ  ในกรณีของ “EduDee นั้นถึงแม้ว่าจะเป็นหน่วยงานขนาดกลางและเพิ่งก่อตั้งก็ตามแต่ได้รับทราบมาว่าการดำเนินงานนั้นได้อยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับร่วมกับรัฐบาลต่างประเทศเจ้าของทุน และยังได้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประเด็นเหล่านี้เพียงพอที่ทำให้เรามั่นใจที่จะให้ลูกเราเข้าร่วมโครงการนี้” เพราะเราเชื่อว่า EduDee สามารถดำเนินการได้ดีและเข้าใจถึงเรื่องความปลอดภัยของลูกเราในช่วงระหว่างการใช้ชีวิตในต่างประเทศ

คุณบรรเจิด วณิชพุทธรักษา ผู้ปกครองน้องณัฐภัสร์ วณิชพุทธรักษา นักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอี

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone