ภาพกิจกรรม สอบ TOEFL ITP โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

สถาบันเอ็ดยูดี ซึ่งเป็นศูนย์สอบ TOEFL ITP ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการจัดสอบ TOEFL ITP ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สำหรับสถานศึกษาที่สนใจ สถาบันเอ็ดยูดีสามารถดำเนินการจัดสอบในวันและเวลาที่สะดวกให้แก่สถาบันการศึกษา/องค์กร โดยท่านสามารถยืนยันวันและเวลสอบล่วงหน้า 14 วันทำการก่อนวันสอบ

Gallery

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone