งานประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

สืบเนื่องจากที่ ดร.สมพร สังวาระ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับมูลนิธิ PAX ในโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกา สถาบันเอ็ดยูดีได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเพื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐอเมริกาให้แก่ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจ

โดยนักเรียนสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาทได้ที่คุณครูภัททิรา จวบความสุขและคุณครูมนัสนันท์ ทองชุม ที่ห้องศูนย์สัมพันธ์ต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครสอบ สามารถดูรายละเอียดของวันและเวลาสถานที่สอบได้ที่ https://edudee.co.th/test-center/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone