การตรวจสุขภาพก่อนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

หนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งของการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นก็คือ การตรวจสุขภาพและประวัติการฉีดวัคซีน กระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทยได้กำหนดวัคซีนพื้นฐานที่เด็กไทยควรได้รับ แต่วัคซีนพื้นฐานของไทยไม่เพียงพอสำหรับการเดินทางเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมในประเทศสหรัฐอเมริกา

หลังจากนักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนแล้ว นักเรียนจะได้รับฟอร์มตรวจสุขภาพและวัคซีนของทางมูลนิธิที่เราเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้น (รัฐบาลหรือเอกชนก็ได้) พร้อมนำสมุดบันทึกวัคซีนไปที่โรงพยาบาลด้วย

**สิ่งสำคัญที่ต้องรู้คือวัคซีนที่อเมริกาบังคับให้ฉีดคือ กาฬหลังแอ่น หรือ Meningococcal Meningitis (MCV4) อย่างน้อย 1 เข็ม ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และไวรัสตับอักเสบ A (Hepatitis A) อย่างน้อย 2 เข็ม

วันนี้สถาบันเอ็ดยูดีมีตัวอย่างการฉีดวัคซีนของ รัฐ Texas และ Indiana มาฝากเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจและเตรียมตัวกัน

ตารางวัคซีนของรัฐ Texas
ตารางวัคซีนของรัฐ Indiana

ขอบคุณข้อมูลจาก IN State Department of Health และ The State of Texas

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone