ออแพร์คืออะไร

โครงการออแพร์เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยความร่วมมือของรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์จะอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกันเป็นระยะเวลา 1-2 ปี ด้วยวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน ประเภท J-1
ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาออแพร์จะมีรายได้ประมาณ 300,000 บาทต่อปี โดยได้รับรายได้ 195.75 เหรียญสหรัฐต่อสัปดาห์จากการทำงานดูแลเด็กๆของครอบครัวอุปถัมภ์อีกทั้งยังได้รับทุนการศึกษา 500$ ต่อปี ในการเลือกเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่ต้องการเรียนได้ ในระหว่างปีออแพร์จะมีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและโอกาสในการท่องเที่ยวทั่วอเมริกาอย่างปลอดภัย 

ถ้าคุณรักในการดูแลเด็ก ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศและมีความสนใจในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่าง การเป็นออแพร์ถือเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่นอกจากคุณจะได้ค้นพบตัวเองแล้วคุณยังจะได้ครอบครัวหลังที่สองอีกด้วย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone