ที่มาของโครงการ

มูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์ โดยการประสานและดำเนินการอย่างใกล้ชิดกับ สถาบัน เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท หรือที่รู้จักในชื่อ EduDee มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการทางการศึกษาสำหรับเยาวชนไทย สถาบันได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากองค์กรแลกเปลี่ยนซึ่งองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐานในการดำเนินการสูงและมีการดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิดจาก Council on Standards for International Educational Travel (CSIET) เพื่อดำเนินโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Student Exchange Program) ภายใต้กรอบความร่วมมือและนโยบายของ Bureau of Educational and Cultural Affairs ในประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนผู้สอบผ่านและเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับทุนในลักษณะของการสนับสนุนหรืองดเว้นค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อเดินทางไปใช้ชีวิตเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมในต่างแดนเป็นเวลา 1 ปีการศึกษาในฐานะยุวทูตของประเทศไทย นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาการเรียนรู้ และการปรับตัวให้เข้ากับสังคม วัฒนธรรม และผู้คนจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง นอกจากนี้ทางสถาบันยังได้รับความไว้วางใจจากองค์กรแลกเปลี่ยนทางการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ แคนาดา และประเทศอื่นๆ เพื่อดำเนินการในลักษณะเดียวกัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone