เอ็ดยูดีจัดสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ

สถาบันเอ็ดยูดีได้ทำการจัดสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกาให้กับนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น.

โรงเรียนโยธินบูรณะได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนไทยและสหรัฐอเมริกากับทางมูลนิธิ PAX แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสถาบันเอ็ดยูดีเป็นตัวแทนในประเทศไทย นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone