นักเรียนแลกเปลี่ยนเอ็ดยูดีหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวว่านี้คือหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเขา การได้อาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์และมีโอกาสในการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมของคนท้องถิ่นในประเทศนั้นๆ ทำให้พวกเขาได้ฝึกฝนและใช้ภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอจนเกิดความคล่องแคล่วมากขึ้น อีกทั้งยังได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอุปถัมภ์อและได้มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนใหม่ไปตลอดชีวิต

สนใจสอบชิงทุนแลกเปลี่ยน สมัครเลย

Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone